Podkłady na biurko
mm (od [[data.sizeData.minWidth]] do [[data.sizeData.maxWidth]] mm)
mm (od [[data.sizeData.minHeight]] do [[data.sizeData.maxHeight]] mm)
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
[[item.label]]
[[item.value]]
[[ (data.foldingTypeLabel ? data.foldingTypeLabel : 'Rodzaj złożenia') ]]
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu
Klejenie dolnej i górnej krawędzi oznacza klejenie całego jednego boku (krawędź górna) oraz przeciwległych narożników drugiego (krawędź dolna).

Nakład
Liczba Cena netto Cena brutto
[[formatNumber(value.text)]] cyfra [[value.price_net]] [[value.price_gross]]