Polityka prywatności Platformy EULOTKI

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, związanych z założeniem, aktywowaniem i administrowaniem Kontem Klienta, a także realizacją zamówień oraz działań marketingowych za pośrednictwem platformy internetowej, prowadzonej pod adresem: http://eulotki.com, zwanej dalej: „Platformą”.

Dokładamy wszelkich starań, celem zapewnienia bezpieczeństwa i poufności pozyskiwanych danych osobowych oraz danych dotyczących realizowanych zamówień.

Odwiedzając i/lub korzystając z naszej Platformy, zgadzasz się na założenia niniejszej polityki prywatności.

§1.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: „EULOTKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem Grzępy 50, 64-700 Czarnków, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod KRS: 0000658563, NIP: 7632133265, REGON: 366334499, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100); zwana dalej EULOTKI.

§2.

Wszyscy pracownicy i współpracownicy EULOTEK zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dostęp do systemów zawierających dane osobowe oraz dane dotyczące realizowanych zamówień jest ściśle kontrolowany, zgodnie z polityką bezpieczeństwa wprowadzoną przez EULOTKI.

§3.

Za pomocą Platformy EULOTKI pozyskują następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa firmy,
 3. rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
 4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do korespondencji,
 5. numery telefonów,
 6. adresy e-mailowe,
 7. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego itp.,
 8. dane behawioralne (korzystanie z funkcjonalności Platformy),
 9. dane typu ‘Cookies’ - pozwalające dostosować Platformę do indywidualnych potrzeb i profili Klientów oraz optymalizować jej działanie,
 10. dane w zakresie zgód na przetwarzanie danych,
 11. dane w zakresie składanych zamówień (parametry produktów, pliki graficzne, teksty etc.).

§4.

Przekazywane dane EULOTKI wykorzystują wyłącznie zgodnie z preferencjami użytkowników Platformy (zgody na przetwarzanie danych).

Każda informacja, która dotyczy użytkownika, jest przetwarzana zgodnie z założeniami niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy informacji zbieranych przez partnerów afiliacyjnych czy firmy trzecie, które mogą być dostępne przez odnośniki w komunikacji Platformy lub na naszej stronie. Informacje zbierane przez te firmy podlegają ich polityce prywatności.

§5.

Jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (przetwarzanie danych) za pomocą Platformy, może otrzymywać komunikację marketingową dotyczącą usług i produktów EULOTKI, oraz oferty wybranych partnerów.

Zgodę na komunikację marketingową można wycofać, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach konta.

§6.

EULOTKI nie udostępniają danych osobom trzecim, chyba że użytkownik Platformy wyrazi na to zgodę.

Ilość przekazywanych danych ograniczana jest do minimum.

Podmioty, którym EULOTKI przekazują dane, zobowiązane są do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Procesowane przez EULOTKI dane mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
EULOTKI nie przechowują również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

§7.

Jawne dane osobowe, podane przez Użytkowników w momencie wysłania komentarzy oraz opinii produktów, są dostępne dla każdego korzystającego z Platformy i nie podlegają ochronie.

W momencie publikacji tego typu dane, komentarze oraz opinie stają się własnością Platformy

§8.

Platforma korzysta z technologii Cookies. Dzięki nim, EULOTKI jest w stanie lepiej dostosować Platformę do indywidualnych potrzeb i profilu Klienta.

Proces składania zamówienia na Platformie wymaga odblokowania obsługi plików Cookies. Dzięki tym plikom możliwe jest przechowywanie produktów w koszyku, rozpoznanie użytkownika, gdy wraca na Platformę i maksymalizowanie jakości komunikacji którą użytkownik otrzymuje.

EULOTKI współpracuje z wybranymi partnerami (takimi jak Google), którzy także mogą przesyłać Użytkownikom pliki Cookies. Umożliwia to analizowanie ruchu na Platformie i jej technologiczną optymalizację. Platforma nie ma wglądu ani kontroli nad plikami Cookies osób trzecich.

Pliki Cookies umożliwiają korzystanie z niektórych kluczowych funkcji Platformy. Print Up poleca zatem włączenie ich obsługi. W przypadku wyłączenia obsługi plików Cookies lub ich usunięcia Platforma nie będzie działać prawidłowo.

Zakładka „Pomoc”, znajdująca się na pasku zadań większości przeglądarek internetowych, zapewni informacje na temat włączenia obsługi plików Cookies, uniemożliwienia przeglądarce otrzymywania nowych plików Cookies lub całkowitego zablokowania tych plików.

§9.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownik Platformy ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania oraz żądania usunięcia podanych przez niego danych osobowych, w każdym czasie.

W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Platformy za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Platformie, podając adres e-mail wykorzystany w procesie rejestracji konta.