Katalogi klejone Super Cena
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka A4 pion 3-0: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 423 x 297 mm + spad: 3 mm
Wnętrze A4 pion: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 210 x 297 mm + spad: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu

Katalogi klejone SuperCena