Katalogi szyte Super Cena
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Okładka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 210 x 297 mm + spad: 3 mm
Wnętrze: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 210 x 297 mm + spad: 3 mm
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu
Specyfikacja produktu

Katalogi szyte SuperCena