DigiPaki CD4P jednołamowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 286 x 250 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Foliowanie zestawu dostępne wyłącznie w komplecie z płytami.