UniPaki CD6P dwułamowe
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 434,5 x 250 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Foliowanie zestawu dostępne wyłącznie w komplecie z płytami.