Pieczątki automatyczne
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 27 x 10 mm + spad: 1 mm
Specyfikacja produktu
Czcionki i obrysy muszą być zamienione na krzywe.
Projekt należy wgrać w jednym kolorze CMYK 0/0/0/100.