Płyty PVC spienione
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 200 x 300 mm + spad: 3 mm
Makiety
Specyfikacja produktu