Druki samokopiujące
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 210 x 297 mm + spad: 1,5 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu