Segregatory
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 645 x 315 mm + spad: 16 mm
Makiety
Specyfikacja produktu
Wybierając segregator zadrukowany 4/0 z uszlachetnieniem folią soft touch, otrzymasz produkt z niezadrukowaną wykleją pokrytą folią matową.