Zawieszki
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 99 x 210 mm + spad: 3 mm
Makiety
Wizualizacja formatu
Wizualizacja formatu