Pudełka fasonowe dla e-commerce
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 315,5 x 431,2 mm + spad: 5 mm
Makiety
Specyfikacja produktu