Etui na karty menu
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Select...
Instrukcja przygotowania plików, makiety
Upewnij się, czy pliki zostały prawidłowo przygotowane.
Oklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 346 x 256 mm + spad: 2 mm
Wyklejka: plik gotowy do druku powinien mieć wymiary
format netto 296 x 206 mm + spad: 2 mm
Makiety